IIHF       Úspěšnost hokejových reprezentačních týmů do 20 let (po MS 2021)


Pořadí Reprezentační tým 1. místo 2. místo 3. místo Účastník Poslední
1. Kanada 18 2020 10 2021 5 2012 45 2021 [2022] 2. Rusko (SSSR, SNS) 13 2011 13 2020 11 2019 45 2021 [2022] 3. Finsko 5 2019 4 2001 7 2021 45 2021 [2022] 4. USA 5 2021 2 2019 6 2018 45 2021 [2022] 5. Švédsko 2 2012 11 2018 6 2020 45 2021 [2022] 6. Česko (Československo) 2 2001 5 1987 7 2005 45 2021 [2022] 7. Slovensko - - 2 2015 26 2021 [2022] 8. Švýcarsko - - 1 1998 34 2021 [2022]
Počet účastí v MS-A
9. Německo (SRN) 29 2021 [2022] 10. Kazachstán 8 2020 11. Bělorusko 8 2018 12. Norsko 8 2014 13. Dánsko 7 2019 14. Lotyšsko 6 2017 15. Polsko 6 1997 16. Rakousko 4 2021 [2022] 17. Ukrajina 4 2004 18. Francie 1 2002 19. Japonsko 1 1993
Zkratky: SRN Spolková republika Německo SSSR Sovětský svaz SNS Společenství nezávislých států Poznámka: za počtem jednotlivých umístění je uveden rok, kdy tomu bylo naposledy u "nemedailových" týmů je kritériem úspěšnosti počet účastí v A-skupině v letech 1977-1995 hrálo v A-skupině 8 týmů, od roku 1996 je to 10 týmů Zajímavost: V ročníku 1992 došlo v průběhu turnaje k přejmenování týmu SSSR na SNS Sovětský Svaz zanikl k 31.12.1991, 1.1.1992 vzniklo Společenství nezávislých států
Home page: >> Milanovo hokejové stránky <<