IIHF       Úspěšnost hokejových reprezentačních týmů do 20 let (po MS 2018)


Pořadí Reprezentační tým 1. místo 2. místo 3. místo Účastník Poslední
1. Kanada 17 2018 9 2017 5 2012 42 2018 2. Rusko (SSSR, SNS) 13 2011 12 2016 10 2017 42 2018 3. Finsko 4 2016 4 2001 6 2006 42 2018 4. USA 4 2017 1 1997 6 2018 42 2018 5. Švédsko 2 2012 11 2018 5 2010 42 2018 6. Česká republika (ČSSR) 2 2001 5 1987 7 2005 42 2018 7. Slovensko - - 2 2015 23 2018 8. Švýcarsko - - 1 1998 31 2018
Počet účastí v MS-A
9. Německo (SRN) 27 2015 10. Bělorusko 8 2018 11. Norsko 8 2014 12. Dánsko 6 2018 13. Lotyšsko 6 2017 14. Kazachstán 6 2009 15. Polsko 6 1997 16. Ukrajina 4 2004 17. Rakousko 3 2010 18. Francie 1 2002 19. Japonsko 1 1993
Zkratky: ČSSR Československo SRN Spolková republika Německo SSSR Sovětský svaz SNS Společenství nezávislých států Poznámka: za počtem jednotlivých umístění je vždy uveden rok kdy tomu bylo naposledy u "nemedailových" týmů je kritériem úspěšnosti počet účastí v A-skupině v letech 1977-1995 hrálo v A-skupině 8 týmů, od roku 1996 je to 10 týmů týmy zvýrazněné tučným písmem budou účastníky MS v roce 2019
Home page: >> Milanovo hokejové stránky <<