IIHF       Úspěšnost hokejových reprezentačních týmů do 20 let (po MS 2019)


Pořadí Reprezentační tým 1. místo 2. místo 3. místo Účastník Poslední
1. Kanada 17 2018 9 2017 5 2012 43 2019 2. Rusko (SSSR, SNS) 13 2011 12 2016 11 2019 43 2019 3. Finsko 5 2019 4 2001 6 2006 43 2019 4. USA 4 2017 2 2019 6 2018 43 2019 5. Švédsko 2 2012 11 2018 5 2010 43 2019 6. Česká republika (ČSSR) 2 2001 5 1987 7 2005 43 2019 7. Slovensko - - 2 2015 24 2019 8. Švýcarsko - - 1 1998 32 2019
Počet účastí v MS-A
9. Německo (SRN) 27 2015 10. Bělorusko 8 2018 11. Norsko 8 2014 14. Kazachstán 7 2019 12. Dánsko 7 2019 13. Lotyšsko 6 2017 15. Polsko 6 1997 16. Ukrajina 4 2004 17. Rakousko 3 2010 18. Francie 1 2002 19. Japonsko 1 1993
Zkratky: ČSSR Československo SRN Spolková republika Německo SSSR Sovětský svaz SNS Společenství nezávislých států Poznámka: za počtem jednotlivých umístění je vždy uveden rok kdy tomu bylo naposledy u "nemedailových" týmů je kritériem úspěšnosti počet účastí v A-skupině v letech 1977-1995 hrálo v A-skupině 8 týmů, od roku 1996 je to 10 týmů týmy zvýrazněné tučným písmem budou účastníky MS v roce 2020
Home page: >> Milanovo hokejové stránky <<