IIHF       Úspěšnost hokejových reprezentačních týmů do 20 let (po MS 2017)


Pořadí Reprezentační tým 1. místo 2. místo 3. místo Účastník Poslední
1. Kanada 16 2015 9 2017 5 2012 41 2017 2. Rusko (SSSR, SNS) 13 2011 12 2016 10 2017 41 2017 3. Finsko 4 2016 4 2001 6 2006 41 2017 4. USA 4 2017 1 1997 5 2016 41 2017 5. Švédsko 2 2012 10 2014 5 2010 41 2017 6. Česká republika (ČSSR) 2 2001 5 1987 7 2005 41 2017 7. Slovensko - - 2 2015 22 2017 8. Švýcarsko - - 1 1998 30 2017
Počet účastí v MS-A
9. Německo (SRN) 27 2015 10. Norsko 8 2014 11. Bělorusko 7 2016 12. Lotyšsko 6 2017 13. Kazachstán 6 2009 14. Polsko 6 1997 15. Dánsko 5 2017 16. Ukrajina 4 2004 17. Rakousko 3 2010 18. Francie 1 2002 19. Japonsko 1 1993
Zkratky: ČSSR Československo SRN Spolková republika Německo SSSR Sovětský svaz SNS Společenství nezávislých států Poznámka: za počtem jednotlivých umístění je vždy uveden rok kdy tomu bylo naposledy u "nemedailových" týmů je kritériem úspěšnosti počet účastí v A-skupině v letech 1977-1995 hrálo v A-skupině 8 týmů, od roku 1996 je to 10 týmů týmy zvýrazněné tučným písmem budou účastníky MS v roce 2018
Home page: >> Milanovo hokejové stránky <<