CZE MezistßtnÝ zßpasy ╚eskß republika - Nýmecko (od roku 1993) GER


po°.Ŕ. hrßno dne ╚R - soupe° vřsledek (turnaj) mÝsto konßnÝ zßpasu
1992-1993 1. 20. 4.1993 ╚R - Nýmecko 5 : 0 MS Dortmund 1993-1994 2. 16. 2.1994 ╚R - Nýmecko 1 : 0 ZOH Lillehammer (Gjovik) 3. 16. 4.1994 ╚R - Nýmecko 0 : 3 Augsburg 4. 17. 4.1994 ╚R - Nýmecko 3 : 2 Chemitz 1994-1995 5. 27. 8.1994 ╚R - Nýmecko 3 : 2 Liberec 6. 28. 8.1994 ╚R - Nýmecko 2 : 2 DýŔÝn 1995-1996 7. 5.11.1995 ╚R - Nýmecko 1 : 2 v prod. NP Stuttgart 8. 21. 3.1996 ╚R - Nýmecko 9 : 1 Amberg 9. 22. 3.1996 ╚R - Nýmecko 3 : 6 Deggendorf 10. 23. 3.1996 ╚R - Nýmecko 6 : 2 Bayreuth 11. 4. 4.1996 ╚R - Nýmecko 5 : 2 Pardubice 12. 5. 4.1996 ╚R - Nýmecko 4 : 3 Nymburk 13. 1. 5.1996 ╚R - Nýmecko 6 : 1 MS VÝde˛ 1996-1997 14. 31. 8.1996 ╚R - Nýmecko 1 : 7 SP Garmisch-Partenkirchen 15. 11. 4.1997 ╚R - Nýmecko 4 : 2 Weiden 16. 12. 4.1997 ╚R - Nýmecko 2 : 0 Selb 17. 26. 4.1997 ╚R - Nýmecko 2 : 1 MS Helsinky 1997-1998 18. 5. 5.1998 ╚R - Nýmecko 8 : 1 MS Basilej 2000-2001 19. 29. 4.2001 ╚R - Nýmecko 2 : 2 MS KolÝn nad Rřnem 2001-2002 20. 15. 2.2002 ╚R - Nýmecko 8 : 2 ZOH Salt Lake City (Provo) 21. 20. 4.2002 ╚R - Nýmecko 4 : 2 Norimberk 22. 29. 4.2002 ╚R - Nýmecko 7 : 5 MS J÷nk÷ping 2002-2003 23. 4. 5.2003 ╚R - Nýmecko 4 : 0 MS Helsinky 2003-2004 24. 28. 4.2004 ╚R - Nýmecko 5 : 1 MS Praha 2004-2005 25. 25. 8.2004 ╚R - Nýmecko 7 : 4 KolÝn nad Rřnem 26. 3. 9.2004 ╚R - Nýmecko 7 : 2 SP Praha 27. 3. 5.2005 ╚R - Nýmecko 2 : 0 MS VÝde˛ 2005-2006 28. 15. 2.2006 ╚R - Nýmecko 4 : 1 ZOH TurÝn 2006-2007 29. 3. 5.2007 ╚R - Nýmecko 0 : 2 MS MytiÜŔi 2007-2008 30. 29. 8.2007 ╚R - Nýmecko 2 : 4 ┌stÝ nad Labem 31. 30. 8.2007 ╚R - Nýmecko 4 : 2 Karlovy Vary 2008-2009 32. 11. 4.2009 ╚R - Nýmecko 6 : 2 Regensburg 33. 12. 4.2009 ╚R - Nýmecko 5 : 3 Ingolstadt 2010-2011 34. 9. 5.2011 ╚R - Nýmecko 5 : 2 MS Bratislava 2011-2012 35. 13. 4.2012 ╚R - Nýmecko 3 : 2 v prod. EHCH ╚eskÚ Budýjovice 36. 14. 4.2012 ╚R - Nýmecko 3 : 2 po s.n. EHCH ╚eskÚ Budýjovice 37. 15. 5.2012 ╚R - Nýmecko 8 : 1 MS Stockholm 2012-2013 38. 12. 4.2013 ╚R - Nýmecko 3 : 1 EHCH Regensburg 39. 13. 4.2013 ╚R - Nýmecko 3 : 1 EHCH Selb 2014-2015 40. 10. 5.2015 ╚R - Nýmecko 4 : 2 MS Praha 2015-2016 41. 6. 4.2016 ╚R - Nýmecko 7 : 2 EHCH ┌stÝ nad Labem 42. 8. 4.2016 ╚R - Nýmecko 2 : 1 EHCH ┌stÝ nad Labem 2016-2017 43. 22. 4.2017 ╚R - Nýmecko 4 : 7 EHCH Norimberk 44. 22. 4.2017 ╚R - Nýmecko 4 : 3 po s.n. EHCH Manheim 2018-2019 45. 17. 4.2019 ╚R - Nýmecko 5 : 4 EHCH Karlovy Vary 46. 18. 4.2019 ╚R - Nýmecko 5 : 4 EHCH Karlovy Vary 47. 23. 5.2019 ╚R - Nýmecko 5 : 1 MS Bratislava
Zkratky: ╚R ╚eskß republika IIHF MezinßrodnÝ hokejovß federace EHCH Euro Hockey Challenge - sÚrie zßpas¨ po°ßdanřch IIHF, hraje se od roku 2011 MS MistrovstvÝ svýta - vrcholnř turnaj sezˇny - hraje se od roku 1920 NP Nýmeckř pohßr - turnaj po°ßdanř v Nýmecku, hraje se od roku 1987 SP Svýtovř pohßr - turnaj po°ßdanř NHL, hraje se od roku 1996 ZOH ZimnÝ olympijskÚ hry - hokejovř turnaj v rßmci ZOH se hraje od roku 1924 v prod. - vÝtýznř gˇl byl dosa×en p°i h°e v prodlou×enÝ po s.n. - vÝtýznř gˇl si třm p°ipsal dÝky ˙spýchu v samostatnřch nßjezdech Home page: >> Milanovo hokejovÚ strßnky <<